Onderzoek

Het Montaigne Centrum houdt zich bezig met een aantal verschillende onderzoeksprojecten. Hier vindt u een overzicht van projecten waar het Montaigne Centrum momenteel bij betrokken is.

 

De Civiele Procedure en Operations Management: CaseFlowManagement net.

De tijdigheid van civiele procedures is in veel lidstaten van Europa nog problematisch. Waar gaat het wat betreft de voortvarendheid van civiele procedures wel goed? […]

Lees meer
 

Procedurele rechtvaardigheid

Verschillende onderzoekers van het Montaigne Centrum werken gezamenlijk met externe onderzoekers samen in het project Procedurele rechtvaardigheid. De centrale vraag van dit project is op […]

Lees meer
 

Zittingsgedrag van de civiele rechter

Wat vinden civiele rechters tegenwoordig dat ze horen te doen op een zitting, wat doen ze meer in het bijzonder bij het beproeven van een […]

Lees meer
 

Rechtseenheid

Binnen het project Rechtseenheid wordt er enerzijds gekeken naar rechtseenheid op nationaal niveau, waarbij aandacht wordt gegeven aan rechtseenheid in verschillende disciplines van het recht. Zo […]

Lees meer
 

Besluitvorming en geschillen daarover in bestuursrecht

In het onderzoek zijn drie versnellingsinstrumenten uit de Algemene Wet Bestuursrecht geëvalueerd. Het betreft: de dwangsom bij niet tijdig beslissen, beroep bij niet tijdig beslissen […]

Lees meer
 

Innoverende Hoven

In het project Innoverende Hoven werkte het Montaigne Centrum samen met de Rechtspraak aan de Agenda voor de Appelrechtspraak 2020. Procesinnovatie, richtinggevende uitspraken en kennisnetwerken zijn […]

Lees meer