Actueel

 

05-11-'14

Seminar Transitional Justice 24 november

RESOLVING CONFLICT IN PERIODS OF TRANSITION: ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS INCLUSION AND TOP DOWN AND BOTTOM UP APPROACHES

This conference will examine various aspects of post-conflict transitions, which inevitably entail a certain amount of uncertainty, insecurity, fragility and challenges of legitimacy. It pays particular attention to the inclusion, or not, of economic, social and cultural rights as well as top down and bottom up responses related to state engagement, transitional justice, and legitimacy concerns. Panels will touch on these responses by addressing the relationship between the state and local communities in post-conflict societies, whether the responses fully address the needs of the communities they strive to serve, and the role played by law and legal institutions in the transitions.

Locatie: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Datum: 24 november 2014
Inschrijving: U kunt u inschrijven bij Judith Rippen: J.J.rippen@uu.nl

Meer informatie vindt u hier.

 
 

01-11-'14

Brown Bag lezing 13 november Brianne McGonnigle

Brianne McGonnigle zal op 13 november a.s. de Brown Bag lunchlezing van het Montaigne Centrum verzorgen. Zij doet dit in het Engels, onder de titel : ‘Transitional Justice and How it Relates to Your Own Research’

Abstract: ‘Have you wondered what Transitional Justice is and how it relates to your own field of research? This brownbag will be somewhat different from previous ones in that it will be used to help explain one of the working groups within Montaigne, namely the working group on Transitional Justice, and how it relates to constitutional law, criminal law, administrative law and international law, amongst others. It will be used as an opportunity to create linkages around transitional justice amongst members of the research group with different areas of expertise.’

De lezing is van 12:00 tot 13:00 uur en vindt plaats in de Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200.

 
 

01-11-'14

Call for papers: bijeenkomst rond het thema Rechtseenheid in de Europese Unie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Review of European Administrative Law (REALaw) organiseert het Montaigne Centrum op 30 januari 2015 een bijeenkomst rond het thema van Judicial Coherence in the European Union. Diegenen die een paper op deze conferentie willen presenteren, kunnen contact op nemen met dr. Herman van Harten (h.j.vanharten@uu.nl). Meer informatie over de bijeenkomst en de call for papers vindt u hier.

 
 

31-10-'14

Paus Franciscus ontvangt hoogleraar John Vervaele op audiëntie

Prof. dr. John Vervaele, hoogleraar Economisch en Europees strafrecht aan de Universiteit Utrecht is, in zijn hoedanigheid van President van de wereldorganisatie voor strafrecht (AIDP), op donderdag 23 oktober in private audiëntie ontvangen bij Paus Franciscus. De audiëntie vond plaats op verzoek van de Paus, naar aanleiding van het XIX wereldcongres.
Tijdens de audiëntie heeft Vervaele verwezen naar de missie van de AIDP, gebaseerd op menselijke waardigheid als sleutel voor strafrechtsjustitie en naar het respect voor mensenrechtenbescherming (negatieve en positieve verplichtingen) bij strafbaarstelling en gebruik van de strafrechtsmacht.

De thema’s die in de private audiëntie met Paus Franciscus aan bod zijn gekomen, zijn niet alleen kernthema’s van de Utrechtse School voor Strafrechtswetenschappen en Criminologie (in de traditie van Willem Pompe), maar staan ook centraal in de onderzoeksprogramma’s van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) van Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.

 
 

27-10-'14

Oratie Kees van den Bos ‘Kijken naar het recht’

Op vrijdag 17 oktober 2014 hield Kees van den Bos zijn intreerede als hoogleraar Empirische Rechtswetenschap. In de oratie, getiteld “Kijken naar het recht”, besprak hij o.a. wat het inhield om empirisch te ‘kijken naar het recht’ en wat voor kennis dit ons kan opleveren. In zijn rede gaf hij zijn visie op wat onder empirische rechtswetenschap zou moeten worden verstaan, waarom empirische rechtswetenschap van belang zou kunnen zijn, en hoe empirische rechtswetenschap door Rechtenstudenten, stafleden van het Departement Rechtsgeleerdheid, en sociaal wetenschappers kan worden verricht.

Voor de volledige tekst van de oratie, klik hier.