Actueel

 

04-06-'14

Eddy Bauw bekleedt leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging

Met ingang van 1 mei 2014 is Prof. dr. Eddy Bauw benoemd tot hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Hij zal deze functie bekleden naast zijn werkzaamheden voor de Raad van de Rechtspraak (als hoofd van de afdeling Strategie). De leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging is ingesteld bij het departement Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder ten behoeve van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) en het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. Het onderzoek van prof. Bauw zal zich concentreren op het terrein van het Nederlands aansprakelijkheidsrecht en de rechtspleging. Prof. Bauw is verder o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en het gerechtshof Den Haag, lid van het bestuur van het European Commercial Judges Forum en van de Commissie Overheidsmediation van het Nederlands Mediation Instituut. Bauw is sinds 2009 hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een groot aantal (internationale) publicaties op zijn naam staan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, rechtspraak en rechtspleging, en milieurecht.

 
 

31-03-'14

Herman van Harten en Ben Schueler bloggen voor de Snelrecht-rubriek van Mr.

De online snelrecht-rubriek van het blad Mr. gaat over actuele ontwikkelingen die zich afspelen op de belangrijkste rechtsgebieden. Per rechtsgebied heeft Mr. een vooraanstaande jurist bereid gevonden periodiek zijn of haar licht hierover te laten schijnen, en sinds kort doen Herman van Harten en Ben Schueler van het Montaigne Centrum dit voor het Europees recht en het omgevingsrecht. De eerste bijdrage van Herman van Harten is hier te vinden.