Actueel

 

04-01-'17

Conferentie Legal Research Methodologies

On 17 February 2017 the Montaigne Centre of the Utrecht Law School organizes a one day conference on different types of legal research methodologies. The conference does focus not only on the question how to do legal historical, socio-legal or doctrinal legal research, but also on the questions whether and if so why researchers should do that. For more information, you can view the program here:ConferenceProgrammeMethododlogy17Febr17-extendedversion

 
 

04-01-'17

Seminar Art 12 / ZSM-procedure

Op 2 februari 2017 organiseert het Montaigne Centrum een seminar waarin de resultaten worden gepresenteerd van twee recente onderzoeken die in opdracht van het WODC zijn verricht. Het eerste onderzoek betreft een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het tweede betreft een onderzoek naar het verloop van de artikel 12 Sv procedure en de ervaringen van klagers hiermee. Zie hier voor het volledige programma en hoe u zich kunt aanmelden!

ProgrammaSeminarArt12:ZSM

 
 

03-10-'16

Bijgaand rapport WODC over de art. 12 Sv Procedure is 28 september openbaar geworden

Hier te lezen:

Persbericht 25 sep 16 UU

Rapport art 12 SV

 
 

14-09-'16

Lunchlezing J. Kim Wright 27 oktober

Lawyers as Changemakers:  The Global Integrative Law Movement

Kim Wright is een Amerikaanse advocaat en auteur in the Integrative Law Movement. Twee van haar boeken zijn gepubliceerd door de American Bar Association. In 2009 is ze tot ‘ABA Legal Rebel’ benoemd, omschreven als ‘blijven vinden van nieuwe manieren om recht te beoefenen, voor de belangen van cliënten op te komen, berechten van rechtszaken en het opleiden van de volgende generatie advocaten.’

Voor deze lunchlezing zal ze twee boeken bespreken; ‘Lawyers as Peacemakers, Practicing Holistic, Problem-Solving Law’, een ABA- bestseller uit 2010, een van de meest vooruitstrevende boeken van de ABA genoemd, en ‘Lawyers as Changemakers, the Global Integrative Movement’.

Ze zal de basisprincipes van de Integrative Law Movement bespreken:

  • Geïntegreerde doordachte beoefening
  • Beoefening gebaseerd op waarden en gewenste uitkomst
  • Systeem-denken benadering
  • Integraal bewustzijn

Hiernaast zal ze opkomen integrerende benaderingen zoals Earth Jurisprudence, Sustainable Justie, Sharing Law, Conscious (Values-Based) Contracts, Purposeful Estate Planning, en andere initiatieven bespreken, evenals Nederlandse voorbeelden hiervan.

Geef je op door een mailtje te versturen naar montaignecentrum@uu.nl

 
 

19-08-'16

Seminar Branden en hun Brandstichters 19 oktober 2016

Vrijwel dagelijks worden we in de media geconfronteerd met berichten over brand. Vaak is het een gevolg van ongelukken, onachtzaamheid of blikseminslag. Brandstichting als oorzaak van de brand komt eveneens vaak voor, terwijl wetenschappelijk onderzoek daarnaar lange tijd verbazend schaars blijkt. Het seminar Branden en hun brandstichters van woensdag 19 oktober 2016 breekt met deze trend.

Tijdens dit seminar wordt door ingewijde deskundigen eerst vanuit enkele uiteenlopende invalshoeken, te weten de brandweer, de journalistiek en de strafrechtspraak ingegaan op brandstichting als een lastig te bestrijden maatschappelijk verschijnsel.
Na de koffiepauze komen gedragsdeskundigen vanuit de forensische geestelijke gezondheidszorg aan het woord. Zij zullen, mede aan de hand van casuïstiek, ingaan op de diagnostiek, de risicotaxatie, de rapportage pro Justitia en de behandeling in zaken van brandstichting.

Het seminar wordt afgesloten door Lydia Dalhuisen met een introductie en toelichting op haar boek Firesetting and firesetters in the Netherlands dat zij dezelfde middag, na het seminar als proefschrift openbaar zal verdedigen aan de Universiteit Utrecht.

Informatie over het seminar: f.koenraadt@uu.nl
Inschrijven voor het seminar is noodzakelijk, bij NIFP: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Accreditatie voor dit seminar is aangevraagd bij de NVvP, NIP, FGzPt, advocatuur