Actueel

 

24-01-'17

WODC-Onderzoek naar Rechtsstatelijke waarborgen bij Alternatieve Geschiloplossing

Het Montaigecentrum is bezig met een onderzoek naar Rechtsstatelijke waarborgen bij Alternatieve Geschiloplossing in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. In de zomer van 2017 worden de resultaten verwacht.

 
 

04-01-'17

Conferentie Legal Research Methodologies

On 17 February 2017 the Montaigne Centre of the Utrecht Law School organizes a one day conference on different types of legal research methodologies. The conference does focus not only on the question how to do legal historical, socio-legal or doctrinal legal research, but also on the questions whether and if so why researchers should do that. For more information, you can view the program here:ConferenceProgrammeMethododlogy17Febr17-extendedversion

 
 

04-01-'17

Seminar Art 12 / ZSM-procedure

Op 2 februari 2017 organiseert het Montaigne Centrum een seminar waarin de resultaten worden gepresenteerd van twee recente onderzoeken die in opdracht van het WODC zijn verricht. Het eerste onderzoek betreft een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het tweede betreft een onderzoek naar het verloop van de artikel 12 Sv procedure en de ervaringen van klagers hiermee. Zie hier voor het volledige programma en hoe u zich kunt aanmelden!

ProgrammaSeminarArt12:ZSM

 
 

03-10-'16

Bijgaand rapport WODC over de art. 12 Sv Procedure is 28 september openbaar geworden

Hier te lezen:

Persbericht 25 sep 16 UU

Rapport art 12 SV

 
 

14-09-'16

Lunchlezing J. Kim Wright 27 oktober

Lawyers as Changemakers:  The Global Integrative Law Movement

Kim Wright is een Amerikaanse advocaat en auteur in the Integrative Law Movement. Twee van haar boeken zijn gepubliceerd door de American Bar Association. In 2009 is ze tot ‘ABA Legal Rebel’ benoemd, omschreven als ‘blijven vinden van nieuwe manieren om recht te beoefenen, voor de belangen van cliënten op te komen, berechten van rechtszaken en het opleiden van de volgende generatie advocaten.’

Voor deze lunchlezing zal ze twee boeken bespreken; ‘Lawyers as Peacemakers, Practicing Holistic, Problem-Solving Law’, een ABA- bestseller uit 2010, een van de meest vooruitstrevende boeken van de ABA genoemd, en ‘Lawyers as Changemakers, the Global Integrative Movement’.

Ze zal de basisprincipes van de Integrative Law Movement bespreken:

  • Geïntegreerde doordachte beoefening
  • Beoefening gebaseerd op waarden en gewenste uitkomst
  • Systeem-denken benadering
  • Integraal bewustzijn

Hiernaast zal ze opkomen integrerende benaderingen zoals Earth Jurisprudence, Sustainable Justie, Sharing Law, Conscious (Values-Based) Contracts, Purposeful Estate Planning, en andere initiatieven bespreken, evenals Nederlandse voorbeelden hiervan.

Geef je op door een mailtje te versturen naar montaignecentrum@uu.nl