Actueel

 

18-03-'16

Colloquium Professor Joel Brockner

The winner takes it all.. and the loser is standing small. Hebben we de zaak gewonnen of verloren?  En gaat de promotie op werk door? Uiteindelijk gaat het mensen in conflicten op hun werk of in juridische geschillen voor de rechter om behalen van hun gelijk… toch? Intuïtief denken we waarschijnlijk van wel: het is vaak de uiteindelijke inhoud van de beslissing die belangrijk is voor ons gevoel van rechtvaardigheid. Deze gedachte komt voort uit het mensbeeld van de mens als economisch, rationeel wezen, dat sterk gericht is op de bevrediging van zijn behoeften en belangen.

Maar is dit door juristen en economen aangehangen mensbeeld wel correct? In zijn colloquium van donderdag 28 april laat professor Joel Brockner (Columbia Business School) zien dat het veeleer de combinatie van procedures en uitkomsten is die beïnvloeden wat we denken, voelen en doen. Het zal niemand verassen dat mensen positief reageren als zowel hun uitkomst gunstig is en het besluitvormingsproces eerlijk. Brockner’s onderzoek naar het interactie-effect tussen procedures en uitkomsten laat echter zien dat eerlijke processen of gunstige uitkomsten niet steevast positieve gevolgen hebben, omdat beiden een matigende werking op elkaar kunnen hebben.

Brockner’s lezing zal gevolgd worden door een co-referaat van Hilke Grootelaar, promovenda bij het Montaigne Centrum, die onderzoek doet naar de combinatie van procedures en uitkomsten in de rechtszaal.

Datum:               28 april 2016

Tijdstip:             15.00 – 17.00 uur
Locatie:             Achter Sint Pieter 200, Raadzaal

NB: Men dient zich op te geven door het invullen van dit formulier.

 
 

28-01-'16

Symposium ‘Boze Burgers in de rechtspraak’ : Over de reacties van rechters en gerechten op boze burgers.

Over de reacties van rechters en gerechten op boze burgers.
Het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht organiseert samen met de rechtbank Midden-Nederland op 7 maart 2016 een symposium over boze burgers in de rechtspraak. Hieronder vindt u een kort overzicht met de belangrijkste informatie voor deze middag.

Programma Surffsymposium 7 maart 2016

 
 

26-01-'16

EMEU – Workshop 11 februari

Creativiteit en effectiviteit in het gebruik van elektronische controle als een alternatief voor de gevangenisstraf in Europa: Resultaten voor Nederland

Miranda Boone, Matthijs van der Kooij en Stephanie Rap

Op 11 februari faciliteert het Montaigne Centrum in de organisatie van de EMU workshop, aangaande het gebruik van elektronisch toezicht.

In opdracht van de Europese Commissie is onderzoek verricht naar de toepassing van elektronisch toezicht in vijf landen: Nederland, België, Schotland, Engeland & Wales en Duitsland. Het onderzoek geeft een actuele analyse van het huidige en toekomstige gebruik van elektronische controle in deze landen, evenals een vergelijking tussen deze landen. Er blijken grote verschillen tussen de landen te bestaan voor wat betreft toepassingsvormen, aantallen, doelen die worden beoogd en de wijze waarop met overtredingen wordt omgegaan. Op 11 februari zullen de belangrijkste bevindingen van het Nederlandse deel van het onderzoek worden gepresenteerd. Met name zal aan de orde komen wat specifiek is voor de toepassing van elektronische controle in Nederland, wat van andere landen kan worden geleerd en welke toekomstverwachtingen er zijn met betrekking tot de toepassing van elektronische controle in Nederland. ‘
Kritische reflecties zullen worden gegeven door beleidsmensen en professionelen uit het werkveld en academische experts.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200. Bijwonen van de bijeenkomst is gratis, maar gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen dient u dient zich wel voor 1 februari op te geven bij Sophia Verhaeghe, S.Verhaeghe@leeds.ac.uk.

 
 

10-12-'15

Methodologie Sessie – Radicalisme: empirisch onderzoek en normatieve standpunten – Kees van den Bos

Radicalisme: empirisch onderzoek en normatieve standpunten – Kees van den Bos

In deze workshop zal worden ingegaan op de relatie tussen empirisch onderzoek en het normatief bepalen van standpunten. Hoe het empirische en normatieve elkaar aan kunnen vullen zal worden geïllustreerd door in te gaan op recente (empirische en normatieve) inzichten omtrent radicalisme, extremisme en terrorisme (onderwerpen die helaas nog steeds bijzonder actueel zijn). Onder meer zal empirisch onderzoek worden gepresenteerd dat heeft geleid tot een van de bouwstenen van het huidige beleid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Woensdag 13 januari 2016 15:00-17:00,
ToonPeterszaal, Achter Sint Pieter 200

 
 

09-11-'15

Lunchlezing 3 december – Prof. Javier Couso

Het Montaigne Centrum organiseert op 3 december 2015, zijn volgende lunchlezing. Deze lezing zal plaatsvinden van 12:00-14:00, in de Toon Peterszaal.

De volgende lunch lezing wordt gegeven door Professor Javier Couso, de huidige voorzitter van de Prince Claus Chair in Development and Equity. De titel van zijn lezing is “Back to the Future? The return of the ‘principle of non-intervention with the internal affairs of the sovereign states’ in Latin America’s radical constitutionalism.”

Gedurende deze lezing zal Professor Couso, de meest belangrijke constitutionele gebeurtenissen bespreken van de afgelopen drie decennia in Latijns-Amerika. Latijns-Amerika heeft een nieuwe trend omarmd, waarin processen van overgang naar democratie tegelijkertijd plaatsvonden met een nieuwe aandacht voor mensenrechten. Hierdoor is er een nieuwe rol centraal komen te staan voor Inter-American Human Rights law in de nationale constituties. In de recente jaren zijn de verhoudingen tussen Inter American Human Rights Systems en nationale grondwetten onder druk komen te staan door de opkomst van wat Professor Couso beschrijft als ‘Latin America’s radical constitutionalism’ (Couso, 2014). In deze lunchlezing zal Profesor Couso dit begrip verder toelichten en het herstel van zodanige regimes analyseren aan de hand van rechtsbeginselen zoals het recht op zelfsbechikking en ‘non-interference with the internal affairs of sovereign states’.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lunchlezing bij te wonen.

Aanmelding is verplicht, aangezien lunch verzorgd zal worden. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar Natasja Costeris, (n.costeris@uu.nl).