Actueel

 

21-10-'15

Aankondiging Keynote lezing – Professor Carlo Guarnieri

De Prince Claus Chair in Development and Equity (Voorzitter: Professor Javier Couso, 2014-2016) organiseert in samenwerking met het Montaigne Centrum en het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) de keynote lezing:

Judicial Independence, Independent Judges and Judicial Power: A puzzle?

Keynote spreker: Professor Carlo Guarnieri, Directeur van het Center for Judicial Studies (CeSROG), Universiteit van Bologna, Italië.

De keynote lezing zal het begin vormen van de internationale workshop over “Institutional and Socio-Political Determinants of Judicial Independence in Latin America”, georganiseerd door de Prince Claus Chair in Development and Equity. Het evenement zal plaatsvinden op dinsdag 1 december 2015, 17:00 – 19:00, in het Utrecht University, School of Law, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht. Deze lezing zal uitsluitend in het Engels worden gehouden.

U kunt zich aanmelden voor de keynote lezing van profesor Carlo Guarnieri bij Stefanie Lemke, Postdoctoraal Onderzoekster bij Netherlands Institute of Human Rights (SIM), door een e-mail te sturen naar S.Lemke@uu.nl, voor 31 oktober 2015.

NB. Er zijn nog maar een klein aantal plaatsen beschikbaar op het evenement zelf. U dient zich dan ook zo snel mogelijk aan te melden om van een plaats verzekerd te zijn.

 
 

06-10-'15

Montaigne Centrum verricht evaluatieonderzoek ZSM-werkwijze in opdracht van WODC

Petra van Kampen, Philip Langbroek, Leonie van Lent en Marc Simon Thomas (uitvoerend projectleider) van het Montaigne Centrum voeren samen met Judith van Erp en Marie-Jeanne Schiffelers (USBO) een onderzoek uit in opdracht van het WODC. Dit project betreft een tussentijdse evaluatie van de zogenaamde ‘ZSM-werkwijze’ in de strafrechtketen. Het evaluatieonderzoek heeft tot doel te analyseren in hoeverre de implementatie van de ZSM-werkwijze is gevorderd, welke resultaten deze manier van werken in praktijk oplevert, mede in relatie tot de geformuleerde doelstellingen, en lessen te trekken voor de nabije toekomst. Het onderzoek is deze zomer gestart en het eindrapport zal medio februari 2016 worden opgeleverd.

 
 

01-10-'15

Lunchlezing Leny de Groot-van Leeuwen – Openheid van de rechter

Eerder dit jaar heeft het liber amicorum voor Prof. dr. Leny de Groot-van Leeuwen, ‘Rechtspleging en Rechtsbescherming’ (Wolters Kluwer) het licht gezien. Geïnspireerd door tal van bijdragen daarin zal Leny de Groot-van Leeuwen op 15 oktober spreken over “Openheid van de rechter”, en meer in het bijzonder over drie daaronder vallende thema’s: transparantie, openheid voor de samenleving en openheid in de zin van toegankelijkheid van de rechter. Leny de Groot-van Leeuwen zal ongeveer een uur spreken, waarna er nog ruim de tijd is voor vragen en discussie.

De lunchlezing zal plaatsvinden op 15 oktober van 12:00 tot 14:00 in de Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar n.costeris@uu.nl.

 
 

29-09-'15

Tweede Montaigne Methodologie Sessie: Miranda Boone – ‘Het gebruik van vignetten in kwalitatief onderzoek’

Op vrijdag 25 september vond de tweede Methodologie Sessie plaats van het Montaigne Centrum. Gedurende deze sessies zet een onderzoeker van het Montaigne Centrum verschillende methoden uiteen die behulpzaam kunnen zijn in juridisch onderzoek. Deze sessie werd geleid door prof. dr. Miranda Boone, die het gebruik van de vignettenmethodologie besprak in vergelijkend onderzoek. Een vignet is een korte beschrijving van een hypothetische situatie of gebeurtenis, die wordt voorgelegd aan een doelgroep om haar reactie, mening of zienswijze te ontlokken (Schoenberg and Ravdal 2000). Hierbij maakte zij gebruik van haar eigen ervaringen op basis van een verkennende studie van rechtsvergelijkend onderzoek in twaalf landen.

Het doel van de verkennende studie was om onderzoek te doen naar de processen die betrokken zijn bij het opleggen en administreren van Dader Toezicht, gedurende verschillende fases van het strafrechtelijke proces. Het onderzoek was voornamelijk gericht op de wijze waarop uiteindelijk besluiten werden gevormd door de betrokken partijen in het strafrechtelijke proces. De vignettenmethodologie bleek hier uitermate geschikt voor, en bracht interessante data naar voren op het gebied van de motivatie van besluitvormers, onderliggende mechanismen in het besluitvormingsproces of de visie van besluitvormers op het doel van de inbreukprocedure.

 
 

22-06-'15

Oratie Antoine Buyse gepubliceerd

Vorige week heeft Prof. Antoine Buyse met zijn oratie getiteld “Human Rights for Foxes and Hedgehogs” openbaar het ambt van hoogleraar Rechten van de
Mens in Multidisciplinair Perspectief aan de Universiteit Utrecht aanvaard. Lees hier de volledige tekst: http://bit.ly/1SCgOr4

Meer informatie over Antoine Buyse vindt u hier: https://lnkd.in/d58Whje