Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2015

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Vervaele J.A.E. Externe link naar Bron »
Cuadernos de derecho penal. 2015 Dec 10;2015(13):11-56.
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del Derecho penal y el Derecho internacional de los Derechos Humanos. Vervaele J.A.E. Externe link naar Bron »
Revista de derecho penal y criminologia. 2015 Aug 22;6:213-238.
2015 Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. van der Woude W., van Rossem J.W.C. Externe link naar Bron »
Nederlands Juristenblad. 2015 Dec 18;2015(44/45):3083-3089.
2015 One peak or twin peaks? Bestuursrechtspraak tussen Kant en Hegel. van den Berge L. Externe link naar Bron »
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2015;176(2):57-70.
2015 The Right and the Good in Aeschylus’ Oresteia and Yael Farber’s Molora. Transitional Justice between Deontology and Teleology. van den Berge L., Caspers C. Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review. 2015 Jan;11(1):80-98.
2015 Lokale rechtspraak in de hooglanden van Ecuador: Een bijzonder voorbeeld van inclusieve mediation. Simon Thomas M.A. Externe link naar Bron »
Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflict Management. 2015;19(4):5-15.
2015 Postscript Simon Thomas M.A., Bavinck M. Externe link naar Bron »
Journal of legal pluralism and unofficial law . 2015;47(3):508-512.
2015 Prejudiciële procedure motie Recourt Taverne: oude wijn in nieuwe zakken. Ortlep R. Externe link naar Bron »
Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus). 2015;2015(3):180-198.
2015 De Staten-Generaal en de totstandkoming van verdragen Modderman C.B. Externe link naar Bron »
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. 2015;1:34-60.
2015 Beslag en verzekeringen: succes verzekerd? Jongbloed A.W. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht. 2015 Feb;2015(1):14-21.
2015 Toezicht op vrijheidsbeneming in Nederland: CAT in de zak?! Jacobs P., van Kalmthout A. Nederlands Juristenblad. 2015;(12):752-756.
2015 Addressing the Legitimacy Problem for Competition Authorities Taking into Account Non-Economic Values: The Position of the Dutch Competition Authority Gerbrandy A. European law review. 2015 Oct;(5):769-781.
2015 Between Soft Legality and Strong Legitimacy: A Political Economy Approach to the Struggle for Basic Entitlements to Safe Water and Sanitation. de Gaay Fortman B,, Marcatelli M. Externe link naar Bron »
Human rights quarterly. 2015 Nov;37(4):941–976. Available from: 10.1353/hrq.2015.0065
2015 Human Rights for Foxes and Hedgehogs (Inaugural Lecture) Buyse A.C. Externe link naar Bron »
Netherlands Quarterly of Human Rights. 2015;33(3):355-364.
2015 Using Vignette Methodology to research the process of breach comparatively Boone M.M., Beyens K., Maguire N., Laurinavicius A., Persson A. Externe link naar Bron »
European Journal of Probation. 2015;241-259.
2015 Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij. Biemans J.W.A., Koning I., Rijnhout R. Externe link naar Bron »
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. 2015; 2015(7047):73-83.