Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2013

Year   Title   Author(s)   Source  
2013 Extra ordinary rendition and the security paradigm Vervaele, J.A.E. External link to source »
International Law review, 1, 2013, pp. 1- 18.
2013 The Dutch focus on DNA in the criminal justice system: net-widening of judicial data Vervaele, J.A.E., Graaf F.C.W. de & N. Tielemans External link to source »
Revue International de droit penal, 83, 3-4, 2012 (published in 2013)
2013 De losse eindjes van titel 8.4 Awb Schueler, B.J. & B.J. van Ettekoven External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9, 34, 2013, pp. 209-221
2013 Een empirisch gefundeerde bespreking van mogelijke wijzigingen van de wrakingsprocedure Rossum, W. van & J. Tigchelaar External link to source »
NJB, 22, 2013, pp. 1448-1456
2013 Toetsing aan de vrijheid van godsdienst door de bestuursrechter Ortlep, R. External link to source »
JBplus, 2013, pp. 192-209.
2013 Privacy on the European continent: The European Court of Human Rights, Germany and the Netherlands Nehmelman, R. External link to source »
International Journal Human Rights and Constitutional Studies, volume 1, nr 2, 2013 pp. 141-152.
2013 De regulering van politieke partijen in Nederland Nehmelman, R. External link to source »
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2, 2013, pp. 130-150.
2013 Using the ‘Group of Companies’ Doctrine to Extend Arbitration Agreements to ‘Third-Parties’ Lazic, V. External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor handelsrecht, 6, 2013, pp. 332-341
2013 Media en strafproces: eisen en grenzen ingevolge artikel 6 EVRM. Lent, L. van External link to source »
Strafblad, 5, 2013, pp. 350-359.
2013 Dry-eyed justice? Over voor- en nadelen van een splitsing van het strafproces Kool, R.S.B. External link to source »
Ars Aequi, 1, 2013, pp. 598-606
2013 Het bereik van zelfintoxicatie: allesbehalve een vrijbrief Koenraadt, F. & J. van Mulbregt External link to source »
Ars Aequi, 62, 10, 2013, pp. 750-754.
2013 Een herstelgerichte benadering van delinquenten met een psychische stoornis Koenraadt, F., & R.S.B. Kool External link to source »
Proces, 5, 2013, pp. 304-315.
2013 Hoe gewelddadig is brandstichting? Juridische versus gedragskundige gevaarskwalificatie Koenraadt, F. & L. Dalhuisen External link to source »
Nederlands Juristenblad, 17, 2013, pp. 1119-1123.
2013 Toegang tot het dossier Kampen, P.T.C. van External link to source »
Delikt & Delinkwent, 3, 2013, pp. 198-209.
2013 ZSM (&) tegenspraak Kampen, P.T.C. van External link to source »
Strafblad, 4, 2013, pp. 289-296
2013 Rechtsbijstand in de voorfase van het strafproces Kampen P.T.C. van & J.T.C. Leliveld External link to source »
NJB, 37, 2013, pp. 2604-2609
2013 Strijd om stukken: de Wet processtukken Kampen P.T.C. van & D. Hein External link to source »
NJB, 2, 2013, pp. 72-78.
2013 Kwaliteit en Innovatie. Een agenda voor innoverende hoven. Hol, A.M. & J.I.I Verburg External link to source »
Trema, juni 2013, pp. 196-201
2013 How do Judges Learn EU Law? A Dutch Narrative Harten, H.J. van & R.H.M. Jansen External link to source »
Review of European Administrative Law 2013,2 pp. 57-83.
2013 Wat doet de Nederlandse rechter met Europees recht ? Harten, H.J. van External link to source »
Trema, april 2013, pp. 121-127.
2013 Towards Horizontal Direct Effect for the Free Movement Of Goods? Comment on Fra.Bo Harten, H.J. van & T. Nauta European Law Review, 5, 2013, pp. 677-694.
2013 Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & L. van Lent External link to source »
NJB, 8, 2013, pp. 466-476.
2013 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad Giesen, I. & S..S. van Kampen External link to source »
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, 2013, pp. 1-16.
2013 Mimicry and just world beliefs: Mimicking makes men view the world as more personally just. Stel, M., Van den Bos, K., Sim, S., & Rispens, S. External link to source »
British Journal of Social Psychology, 52, pp. 397–411.
2013 Freeing organizational behavior from inhibitory constraints. Bos, K van den & E. A Lind External link to source »
Research in Organizational Behavior, 33, 2013, pp. 79-95.
2013 Uncertainty and the roots of extremism. Bos, K. van den, Hogg, M. A., & Kruglanski, A. External link to source »
Journal of Social Issues, 69, 2013, pp. 407-418.
2013 Determinants of radicalization of Islamic youth in the Netherlands: Personal uncertainty, perceived injustice, and perceived group threat Bos, K. van den, Doosje, B. & A. Loseman External link to source »
Journal of Social Issues, 69, 2013, pp. 586-604.
2013 The threat of moral refusers for one’s self-concept and the protective function of physical cleansing Bos, K.. van den, Cramwinckel, F. M., Van Dijk, E. & D. Scheepers External link to source »
Journal of Experimental Social Psychology, 49, 2013, pp. 1049-1058.
2013 Het fundamentele sociale dilemma: Hoe kunnen we personen en instituties die macht over ons hebben vertrouwen? Bos, K. van den, & A. F. M. Brenninkmeijer External link to source »
Tijdschrift Conflicthantering, 1, 2013, pp. 7-11.
2013 Delineating a method to study cross-cultural differences with experimental control: The voice effect and countercultural contexts regarding power distance Bos, K. van den, Brockner, J., Van den Oudenalder, M., Kamble, S. V., & A. Nasabi External link to source »
Journal of Experimental Social Psychology, 49, 2013, pp. 624-634.
2013 On sense-making reactions and public inhibition of benign social motives: An appraisal model of prosocial behavior Bos, K. van den, K., & E. A. Lind External link to source »
Advances in Experimental Social Psychology, 48, 2013, pp. 1-58.
2013 Vrije wil en verantwoordelijkheid in de strafuitvoering Boone, M. M. External link to source »
Justitiële Verkenningen, 1, 2013, pp. 106-121.
«« »»