Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2014

Year   Title   Author(s)   Source  
2014 What is it all about? An Overview of the Dutch Research and a Plea for a Change. Verschoof R. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):41-55.
2014 Procedural Justice in Dutch Administrative Law Proceedings. Verburg A, Schueler B. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):56-72.
2014 The Dutch Confession: Compliance, Leadership and National Identity in the Human Rights Order. van Rossum WM, Larson ED, Schmidt P. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(1):96-112
2014 Procedural Tradition and the Convergence of Criminal Procedure: The Case of the Investigation and Disclosure of Evidence in Scotland. Ringnalda A. External link to source »
American Journal of Comparative Law . 2014;62(4):901-934.
2014 ‘Dwangsommetje scoren’: misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken. Ortlep R. External link to source »
Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus). 2014;226-243.
2014 Definitieve geschilbeslechting: wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats? Ortlep R. External link to source »
Tijdschrift Recht en Arbeid. 2014 Nov;2014(11):13-16. 87
2014 De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb. Ortlep R, Schueler B, Scholtes HHM, Blekemolen M, Duijkersloot T, Modderman C. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus). 2014;(3):168-181.
2014 Zijn de aankomende grootschalige decentralisaties bedenkelijk vanuit het decentralisatiebeginsel? Nehmelman R. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. 2014;5(4):324-333.
2014 Beyond terror: Toward a paradigm shift in the study of threat and culture. Martin LL, van den Bos K. External link to source »
European Review of Social Psychology. 2014;25(1):32-70.
2014 Procedural justice seen to be done. The judiciary’s press guidelines in the light of publicity and procedural justice. van Lent L. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):131-146.
2014 Written justifications of judgements of Utrecht District Court: an empirical study on the relationship between case characteristics and text characteristics. Langbroek P, van der Velde M, van der Linden T. External link to source »
Justice System Journal. 2014;1-25.
2014 Researching Justification Texts of a First Instance Court from Assignment to Results and Reporting. Langbroek P, van der Linden T. External link to source »
Oñati Socio-Legal Series. 2014 Dec 23;4(5):1071-1098
2014 Alles naar wens? Observaties naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel ter aanvulling van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Kool R. External link to source »
Tijdschrift voor herstelrecht. 2014 Sep;14(3):9-24.
2014 The (political) pursuit of victim voice. (Comparative) Observations on the Dutch Draft on the Adviesrecht. Kool R, Verhage G. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(3):86-99.
2014 E-Court; een miskend initiatief om de kosten voor procederende burgers acceptabel te houden. Jongbloed T. External link to source »
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2014 Jul;2014(3):111-117.
2014 Burgerlijk procesrecht, economische crisis en andere processuele wijzigingen. Jongbloed AW. External link to source »
Tijdschrift voor de Procespraktijk. 2014;2:32-42.
2014 Dutch ‘ZSM Settlements’ in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better?. Jacobs P, van Kampen P. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):73-85
2014 Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht. van der Helm I. External link to source »
Tijdschrift voor de Procespraktijk. 2014;2014(6):175-181.
2014 (Re)search and Discover: Shared Judicial Authority in the European Union Legal Order. van Harten H.J. External link to source »
Review of European Administrative Law. 2014 Jun;7(1):5-31 .
2014 Doorwerking van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de Nederlandse rechtspraak: een kwantitatieve stand van zaken. van Harten HJ, Grootelaar HAM. External link to source »
NJCM-Bulletin. 2014;39(2):181-199.
2014 Arrest Jetair: wanneer brengt een maatregel het resultaat van de richtlijn in gevaar? Haket S. External link to source »
Nederlands Tijdschrift voor Europees recht. 2014;(7):239-244.
2014 The Relationship between Role Conception, Judicial Behaviour and Perceived Procedural Justice: Some Explorative Remarks in the Context of Dutch Post-Deference Hearings. Grootelaar H, Waterbolk T, Winkels J. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014 Nov 13;10(4):147-161.
2014 Whose Business Is It Anyway? Valedictory Lecture delivered at Utrecht University, 1 July 2014 Goldschmidt J. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2014;32(3):322-333.
2014 Ruim één jaar College voor de Rechten van de Mens- een tussenbalans. Beeld van een nieuw Instituut. Goldschmidt J. NJCM-Bulletin. 2014;39(3):273-292.
2014 The dual identity of national judges in the EU and the implausibility of uniform and effective application of European law throughout the European Union. Gerbrandy A. External link to source »
Review of European Administrative Law. 2014;(1):33-65
2014 Kader voor de Crisis: Een toetsingskader voor overheidsmaatregelen die raken aan sociaal-economische mensenrechten. Dibbets A, Buyse A. External link to source »
Nederlands Juristenblad. 2014;2014(38 ):2703-2707.
2014 The Identification of Victims Before the Inter-American Court of Human Rights and the International Criminal Court and Its Impact on Participation and Reparation: A Domino Effect? Contreras Garduno D, Fraser J. External link to source »
Inter-American and European Human Rights Journal. 2014;7(1-2):174-203 .
2014 Words of Violence: “Fear Speech,” or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression Buyse A. External link to source »
Human rights quarterly. 2014;36(4):779-797
2014 Dangerous Expressions: The ECHR, Violence and Free Speech. Buyse AC. External link to source »
International and comparative law quarterly. 2014;63:491-503.
2014 On the role of perceived procedural justice in citizens’ reactions to government decisions and the handling of conflicts. van den Bos K, van der Velden L, Lind EA. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):1-26.
2014 Neutrality as an Element of Perceived Justice in Prison: Consistency versus Individualization. Boone M, Kox M. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10 (4):118-130
2014 Promoveren en degraderen van gedetineerden. Het wetsvoorstel elektronische detentie en de dreigende afschaffing van de detentiefasering. Boone M, van Hattum W. External link to source »
NJB. 2014;89(31):279-284.
2014 Die Zeit in Gedanken erfasst. Hegel en Thorbecke over het recht, de staat en de geschiedenis. van den Berge L. External link to source »
Ars aequi. 2014;(7):525-533.
2014 ‘Der Staat soll Rechtsstaat seyn’. Loeff, Struycken de Duitse staatsfilosofie van den Berge L. External link to source »
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2014;2:80-88.
2014 Judicial error by groups and individuals. Bauw E, van Dijk F, Sonnemans J. External link to source »
Journal of Economic Behavior and Organization. 2014 Dec;108:224-235 .
2014 “Hij zal wel flink gedronken hebben”: Waarom we slachtoffers soms negatief bejegenen (maar soms ook helpen). Bal M, van den Bos K. InMind. 2014;3.
«« »»