Reports-2015

Year   Title   Author(s)   Source  
2015 Vijf jaar justitiële Rijkswetten: Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. van der Woude W., Hol A.M., Marchena-Slot A.D., Nehmelman R., Oostindie G.J., Reijntjes J.M. et al. External link to source »
Den Haag: WODC, 2015. 114 p.
2015 Het mensenrechtenkader voor het Nederlandse stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Loof J.P., Uzman J., Barkhuysen T., Buyse A.C., Gerards J.H., Lawson R.A. External link to source »
Universiteit Leiden, 2015. 46 p.
2015 Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb: Een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk. Groothuijse F.A.G., Ortlep R., Schueler B.J., Nijmeijer A.G.A., Hillegers S., Schlössels R.J.N. et al. External link to source »
WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015. 134 p.