Publications

On this page, you can find the core publications of our researchers classified by the six themes of our research programme.

 

Books (Scientific) 2015

Year Title Author(s) Source
2015 Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. Giesen I. External link to source »
1 ed. Deventer: Wolters Kluwer, 2015. 532 p. (Asser Serie).
2015 Scientifique de l’UIHJ/Scientific Council of the UIHJ C. Code mondial de l’exécution Jongbloed A.W. & Scientifique de l’UIHJ/Scientific Council of the UIHJ Paris: UIHJ publishing , 2015. 160 p.
2015 Nederlands Detentierecht. Kelk C., Boone M.M., editor. External link to source »
4 ed. Deventer: Kluwer, 2015. 440 p.
2015 De Staat achter de dijken: oratie. Nehmelman R. External link to source »
Universiteit Utrecht, 2015. 41 p.
2015 Hoofdlijnen milieubestuursrecht Beijen B.A., Schueler B.J., van Rijswick H.F.M.W., Keessen A.M., van den Broek G.M., Freriks A.A. et al. External link to source »
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2015. 333 p.

 

Articles in Peer Reviewed Journals - 2015

Year Title Author(s) Source
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Vervaele J.A.E. External link to source »
Cuadernos de derecho penal. 2015 Dec 10;2015(13):11-56.
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del Derecho penal y el Derecho internacional de los Derechos Humanos. Vervaele J.A.E. External link to source »
Revista de derecho penal y criminologia. 2015 Aug 22;6:213-238.
2015 Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. van der Woude W., van Rossem J.W.C. External link to source »
Nederlands Juristenblad. 2015 Dec 18;2015(44/45):3083-3089.
2015 One peak or twin peaks? Bestuursrechtspraak tussen Kant en Hegel. van den Berge L. External link to source »
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2015;176(2):57-70.
2015 The Right and the Good in Aeschylus’ Oresteia and Yael Farber’s Molora. Transitional Justice between Deontology and Teleology. van den Berge L., Caspers C. External link to source »
Utrecht Law Review. 2015 Jan;11(1):80-98.

 

Reports-2015

Year Title Author(s) Source
2015 Vijf jaar justitiële Rijkswetten: Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. van der Woude W., Hol A.M., Marchena-Slot A.D., Nehmelman R., Oostindie G.J., Reijntjes J.M. et al. External link to source »
Den Haag: WODC, 2015. 114 p.
2015 Het mensenrechtenkader voor het Nederlandse stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Loof J.P., Uzman J., Barkhuysen T., Buyse A.C., Gerards J.H., Lawson R.A. External link to source »
Universiteit Leiden, 2015. 46 p.
2015 Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb: Een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk. Groothuijse F.A.G., Ortlep R., Schueler B.J., Nijmeijer A.G.A., Hillegers S., Schlössels R.J.N. et al. External link to source »
WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015. 134 p.

 

Dissertations - 2015

Year Title Author(s) Source
2015 Convergence and traditions of criminal procedure: fair truth finding and the changing role of the prosecutor in the Netherlands and England and Wales. Ringnalda A. Utrecht University, 2015. 257 p.
2015 To miss the forest for the trees?: a green criminological perspective on the politics of palm oil harm. Mol HH. Utrecht University, 2015. 198 p.
2015 The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law Fortin K.M.A. Utrecht University, 2015. 469 p.

 

Boeken (Wetenschappelijk) - 2014

Year Title Author(s) Source
2014 Waar bemoeien ze zich mee? Afscheidsrede uitgesproken aan de Universiteit Utrecht op dinsdag 1 juli 2014 Goldschmidt JE. External link to source »
Utrecht: SIM, 2014. 21 p.
2014 Kijken naar het recht. van den Bos K. External link to source »
Universiteit Utrecht, 2014. 23 p.

 

Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2014

Year Title Author(s) Source
2014 What is it all about? An Overview of the Dutch Research and a Plea for a Change. Verschoof R. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):41-55.
2014 Procedural Justice in Dutch Administrative Law Proceedings. Verburg A, Schueler B. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):56-72.
2014 The Dutch Confession: Compliance, Leadership and National Identity in the Human Rights Order. van Rossum WM, Larson ED, Schmidt P. External link to source »
Utrecht Law Review. 2014;10(1):96-112
2014 Procedural Tradition and the Convergence of Criminal Procedure: The Case of the Investigation and Disclosure of Evidence in Scotland. Ringnalda A. External link to source »
American Journal of Comparative Law . 2014;62(4):901-934.
2014 ‘Dwangsommetje scoren’: misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken. Ortlep R. External link to source »
Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus). 2014;226-243.

 

Rapporten - 2014

Year Title Author(s) Source
2014 De buurman als vijand. Patronen in ernstige conflicten met buren en de omgang daarmee. van Zanten JK, Koenraadt FAMM, Schoenmakers Y. External link to source »
Apeldoorn: Politie & Wetenschap Verkenningen, 2014. 175 p.
2014 Wat kan de overheid. Nehmelman R. in: Bundel Werkconferentie Risico’s en bestuur op maat, Werkconferentie over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het omgaan met risico’s en incidenten, 7 mei 2014, Conferentie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2014 De bestuursrechtelijke geldschuldregeling; titel 4.4. Awb geëvalueerd. Jongbloed AW, Ouden W, Kortmann CNJ, van der Brink JE, Tjepkema MKG. External link to source »
Den Haag: WODC, 2014. 229 p.
2014 Kennis van typen brandstichters draagt bij aan opsporing. Dalhuisen L, Koenraadt F. External link to source »
Secondant, 2014.
2014 Amicus Curiae presentado ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos en el caso: Eduardo Nicolás Cruz Sánchez Y Otros vs. Perú. Contreras Garduno D, Saucier-Calderon J-P, Zwaak L. External link to source »
The Netherlands Institute of Human Rights, 2014.

 

Dissertaties - 2014

Year Title Author(s) Source
2014 Coordinating ombudsmen and the judiciary. A comparative view on the relations between ombudsmen and the judiciary in the Netherlands, England and the European Union Remac M. External link to source »
Antwerpen: Intersentia, 2014. 407 p. Universiteit Utrecht, 28 maart 2014.
2013 Carl Schmitts dezisionistischer Rechtsbegriff Kiewiet J. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2014. Universiteit Utrecht, 2 juni 2014, 174 pp

 

Pagina: 1 2