Publicaties

Op deze pagina vindt u de kernpublicaties van de medewerkers van het Montaigne Centrum, ingedeeld naar de zes hoofdthema’s van het onderzoeksprogramma.

 

Boeken (Wetenschappelijk) - 2015

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. Giesen I. Externe link naar Bron »
1 ed. Deventer: Wolters Kluwer, 2015. 532 p. (Asser Serie).
2015 Code mondial de l’exécution Jongbloed A.W. & Scientifique de l’UIHJ/Scientific Council of the UIHJ Paris: UIHJ publishing , 2015. 160 p.
2015 Nederlands Detentierecht Kelk C., Boone M.M., editor. Externe link naar Bron »
4 ed. Deventer: Kluwer, 2015. 440 p.
2015 De Staat achter de dijken: oratie. Nehmelman R. Externe link naar Bron »
Universiteit Utrecht, 2015. 41 p.
2015 Hoofdlijnen milieubestuursrecht Beijen B.A., Schueler B.J., van Rijswick H.F.M.W., Keessen A.M., van den Broek G.M., Freriks A.A. et al. Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2015. 333 p.

 

Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2015

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Vervaele J.A.E. Externe link naar Bron »
Cuadernos de derecho penal. 2015 Dec 10;2015(13):11-56.
2015 La entrega extraordinaria y la desaparición forzada a la luz del Derecho penal y el Derecho internacional de los Derechos Humanos. Vervaele J.A.E. Externe link naar Bron »
Revista de derecho penal y criminologia. 2015 Aug 22;6:213-238.
2015 Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. van der Woude W., van Rossem J.W.C. Externe link naar Bron »
Nederlands Juristenblad. 2015 Dec 18;2015(44/45):3083-3089.
2015 One peak or twin peaks? Bestuursrechtspraak tussen Kant en Hegel. van den Berge L. Externe link naar Bron »
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. 2015;176(2):57-70.
2015 The Right and the Good in Aeschylus’ Oresteia and Yael Farber’s Molora. Transitional Justice between Deontology and Teleology. van den Berge L., Caspers C. Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review. 2015 Jan;11(1):80-98.

 

Rapporten - 2015

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 Vijf jaar justitiële Rijkswetten.: Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. van der Woude W., Hol A.M., Marchena-Slot A.D., Nehmelman R., Oostindie G.J., Reijntjes J.M. et al. Externe link naar Bron »
Den Haag: WODC, 2015. 114 p.
2015 Het mensenrechtenkader voor het Nederlandse stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Loof J.P., Uzman J., Barkhuysen T., Buyse A.C., Gerards J.H., Lawson R.A. Externe link naar Bron »
Universiteit Leiden, 2015. 46 p.
2015 Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb: Een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk. Groothuijse F.A.G., Ortlep R., Schueler B.J., Nijmeijer A.G.A., Hillegers S., Schlössels R.J.N. et al. Externe link naar Bron »
WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015. 134 p.

 

Dissertaties - 2015

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 Convergence and traditions of criminal procedure: fair truth finding and the changing role of the prosecutor in the Netherlands and England and Wales. Ringnalda A. Utrecht University, 2015. 257 p.
2015 To miss the forest for the trees?: a green criminological perspective on the politics of palm oil harm. Mol HH. Utrecht University, 2015. 198 p.
2015 The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law Fortin K.M.A. Utrecht University, 2015. 469 p.

 

Boeken (Wetenschappelijk) - 2014

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2014 Waar bemoeien ze zich mee? Afscheidsrede uitgesproken aan de Universiteit Utrecht op dinsdag 1 juli 2014 Goldschmidt JE. Externe link naar Bron »
Utrecht: SIM, 2014. 21 p.
2014 Kijken naar het recht. van den Bos K. Externe link naar Bron »
Universiteit Utrecht, 2014. 23 p.

 

Artikelen in Gerefereerde Tijdschriften - 2014

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2014 What is it all about? An Overview of the Dutch Research and a Plea for a Change. Verschoof R. Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):41-55.
2014 Procedural Justice in Dutch Administrative Law Proceedings. Verburg A, Schueler B. Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review. 2014;10(4):56-72.
2014 The Dutch Confession: Compliance, Leadership and National Identity in the Human Rights Order. van Rossum WM, Larson ED, Schmidt P. Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review. 2014;10(1):96-112
2014 Procedural Tradition and the Convergence of Criminal Procedure: The Case of the Investigation and Disclosure of Evidence in Scotland. Ringnalda A. Externe link naar Bron »
American Journal of Comparative Law . 2014;62(4):901-934.
2014 ‘Dwangsommetje scoren’: misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken. Ortlep R. Externe link naar Bron »
Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus). 2014;226-243.

 

Rapporten - 2014

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2014 De buurman als vijand. Patronen in ernstige conflicten met buren en de omgang daarmee. van Zanten JK, Koenraadt FAMM, Schoenmakers Y. Externe link naar Bron »
Apeldoorn: Politie & Wetenschap Verkenningen, 2014. 175 p.
2014 Wat kan de overheid. Nehmelman R. in: Bundel Werkconferentie Risico’s en bestuur op maat, Werkconferentie over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het omgaan met risico’s en incidenten, 7 mei 2014, Conferentie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2014 De bestuursrechtelijke geldschuldregeling; titel 4.4. Awb geëvalueerd. Jongbloed AW, Ouden W, Kortmann CNJ, van der Brink JE, Tjepkema MKG. Externe link naar Bron »
Den Haag: WODC, 2014. 229 p.
2014 Kennis van typen brandstichters draagt bij aan opsporing. Dalhuisen L, Koenraadt F. Externe link naar Bron »
Secondant, 2014.
2014 Amicus Curiae presentado ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos en el caso: Eduardo Nicolás Cruz Sánchez Y Otros vs. Perú. Contreras Garduno D, Saucier-Calderon J-P, Zwaak L. Externe link naar Bron »
The Netherlands Institute of Human Rights, 2014.

 

Dissertaties - 2014

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2014 Coordinating ombudsmen and the judiciary. A comparative view on the relations between ombudsmen and the judiciary in the Netherlands, England and the European Union Remac M. Externe link naar Bron »
Antwerpen: Intersentia, 2014. 407 p. Universiteit Utrecht, 28 maart 2014.
2013 Carl Schmitts dezisionistischer Rechtsbegriff Kiewiet J. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2014. Universiteit Utrecht, 2 juni 2014, 174 pp

 

Pagina: 1 2