Cursussen en in-company trainingen

Het Montaigne Centrum verzorgt met enige regelmaat diverse cursussen en in-company trainingen. Deze zijn over het algemeen post-academisch van aard en gericht op de rechtspraak- of mediationpraktijk of actuele ontwikkelingen op het gebied van rechtspleging en conflictoplossing. Sinds enkele jaren verzorgen verschillende onderzoekers van het Montaigne Centrum ook reflectiecursussen voor de juridische professie, te denken valt aan professionele ethiek en integriteit, Europeanisering van de rechtspraak en de rol van de rechter. Ook zijn de onderzoekers van het Montaigne Centrum betrokken bij de SSR Zesdaagse over het ambacht van de rechter en de Summercourses over Recht, Taal en Literatuur en Rechtelijke Oordeelsvorming in samenwerking met het Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

 
Delen: