De Civiele Procedure en Operations Management: CaseFlowManagement net.

De tijdigheid van civiele procedures is in veel lidstaten van Europa nog problematisch. Waar gaat het wat betreft de voortvarendheid van civiele procedures wel goed? Wat zijn daar de best practices wat betreft de optimale combinatie van logistiek en waarborgen voor een fair trial?
Het project wordt geleid door Petra Pekkanen en Timo Pirttilä van Laaperenta Technological University in Finland, en bestaat verder uit een samenwerkingsverband met Marco Fabri van IRSIG-CNR in Bologna, Simone Zanoni en Lucio Zavanella van de Universiteit van Brescia, Jorma Hirvonen van het Finse ministerie van Justitie, Timo Ligi en Kaidi Lippus van het Estse Ministerie van Justitie en Philip Langbroek en Thomas de Weers van het Montaigne centrum voor rechtspleging en conflictoplossing. De uitkomsten van project zullen gepubliceerd worden op een website en in enkele artikelen. Het project is gestart op 1 maart 2014 en duurt tot 1 maart 2016. Dit wordt mede gefinancierd door de DG-Justice van de Europese Commissie.

 
Delen: