Innoverende Hoven

In het project Innoverende Hoven werkte het Montaigne Centrum samen met de Rechtspraak aan de Agenda voor de Appelrechtspraak 2020. Procesinnovatie, richtinggevende uitspraken en kennisnetwerken zijn enkele van de plannen waarmee de Nederlandse gerechtshoven in de toekomst hoogstaand werk willen blijven leveren. De Agenda werd op 28 maart besproken op het congres ‘Innoverende Hoven’. Naast de raadsheren van de appelcolleges waren de rechters uit de eerste lijn, leden van de Hoge Raad, politici, vertegenwoordigers van procespartijen en van de betrokken ministeries aan het debat deelnemen. Na het congres is de Agenda definitief vastgesteld.

 
Delen: