Seminars

Het Montaigne Centrum organiseert regelmatig seminars. In het verleden werden bijvoorbeeld een seminar over de ombudsman, rechtsstaat en beginselen van goed bestuur (maart 2014), een seminar over de integratie van de bestuursrechtspraak (april 2014) en een seminar over procedurele rechtvaardigheid in de rechtspraak georganiseerd (oktober 2014). Initiatief voor deze bijeenkomsten wordt vaak genomen door één van de onderzoekers van het Montaigne Centrum, maar dit kan ook ontstaan uit de samenwerking met één van onze partners.

Seminar Art. 12 Sv en ZSM-procedure:

Op 2 februari 2017 organiseert het Montaigne Centrum een seminar waarin de resultaten worden gepresenteerd van twee recente onderzoeken die in opdracht van het WODC zijn verricht. Het eerste onderzoek betreft een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het tweede betreft een onderzoek naar het verloop van de artikel 12 Sv procedure en de ervaringen van klagers hiermee.

Conference Legal Research Methodologies:

On 17 February 2017 the Montaigne Centre of the Utrecht Law School organizes a one day conference on different types of legal research methodologies. The conference does focus not only on the question how to do legal historical, socio-legal or doctrinal legal research, but also on the questions whether and if so why researchers should do that.

 

 
Delen: