Lunchlezingen

Om de twee tot drie maanden organiseert het Montaigne Centrum een lunchlezing. Tijdens deze lezingen belicht een onderzoeker van het Montaigne Centrum of een externe gastspreker een actueel onderwerp over rechtspleging of conflictoplossing. Voorbeelden hiervan zijn Herman van Harten die een lezing hield over de spanning tussen Europees bestuur en nationale rechtspleging of Kees van den Bos, die sprak over kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek naar ‘het afwijzen van de rechtsstaat’. Ook was bijvoorbeeld de Australische hoogleraar John Williams te gast om te spreken over de relatie tussen de rechterlijke macht en het politieke debat: ‘Should judges speak out?’

Geplande Lunchlezingen:

27 oktober 2016: J. Kim Wright ‘Lawyers as Changemakers:  The Global Integrative Law Movement’

Eerdere lunchlezingen:

20 mei 2016- Tom Tyler ‘The Gap between Facts and Values: the Use of Empirical Research’
15 oktober 2015: Leny de Groot-van Leeuwen ‘Openheid van de rechter’
3 december 2015:  Prof. Javier Couso – Back to the future? The return of the principle of non intervention with the affairs of the sovereign states in Latin America’s Radical Constitutionalism.

 
Delen: