Methodologie Sessies

Eén keer in de drie maanden organiseert het Montaigne Centrum een methodologie sessie. Tijdens deze sessies bespreekt een onderzoeker van het Montaigne Centrum een specifieke methodologie die gebruikt kan worden in het doen van juridisch onderzoek. Zo wil het Montaigne Centrum een forum bieden aan onderzoekers van binnen en buiten Montaigne – dus ook aio’s en LRM-studenten – om de methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek te bespreken. Zo besprak bijvoorbeeld Marc Simon Thomas, postdoc bij Montaigne, de methodologie van zijn rechtsantropologisch promotieonderzoek: van onderzoeksvoorstel, via technieken zoals participerende observatie, interviews, en archiefonderzoek, tot de uiteindelijke verslaglegging. Miranda Boone besprak het gebruik van de vignettenmethodologie in het doen van rechtsvergelijkend onderzoek. De vignettenmethodologie bleek buitengewoon geschikt inzicht te creëren in de beslissingsprocedure van besluitvormers.

Overzicht van voorgaande methodologie sessies:

19 juni 2015 – Marc Simon Thomas: ‘Rechtsantropologisch onderzoek’
25 september 2015 – Miranda Boone: ‘Het gebruik van vignetten in kwalitatief onderzoek’

13 januari 2016 – Kees van den Bos: ‘Radicalisme; hoe normatieve standpunten empirisch onderzoek kunnen aanvullen’

11 maart 2016 – René Brouwer: ‘the method of studying Roman law’

Aankomende sessies

15 juni 2017 – Montaigne mini-symposium: A bottom-up approach to Human Rights

 
Delen: